Forløb – før, under og efter operation

Et forløb på Ortopædkirurgisk Klinik består af:

  • Forundersøgelse
  • Operation
  • Kontrol
  • Eventuel genoptræning

Vi følger dig tæt igennem hele forløbet for at sikre den bedste behandling. Fysioterapi efter en operation undervurderes ofte, hvilket kan føre til et unødigt langt efterforløb. Vi vejleder dig om, hvordan du skal forholde dig før, under og efter operationen, og vores fysioterapeuter er specialuddannede i genoptræning efter operationer.

Første kontakt
Et patientforløb kan begynde på flere måder. Er du henvist fra egen læge, kontakter du os selv og får tid til en forundersøgelse. Har du en sundhedsforsikring, skal du kontakte forsikringsselskabet, før der aftales en tid hos os. Hvis en scanning er nødvendig, samarbejder vi med forskellige centre, hvor du kan komme til inden for få dage. Alle forløb begynder med en forundersøgelse, hvor det videre forløb planlægges.

Operation
Nogle er nervøse, når de kommer med en skade, som kræver operation. Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe gode rammer for et roligt forløb og forklare dig, hvad der skal ske.

Vores operationsassistent modtager alle patienter ved deres ankomst til klinikken og er til stede under hele operationsforløbet – også bagefter. Ved visse operationer kan du følge med på skærmen.

Mange oplever faktisk, at indgrebet er overstået overraskende hurtigt. En knæ-kikkertoperation tager en lille time fra ankomst til hjemkørsel. Ved de øvrige operationer tager hele forløbet mellem en halv til en time.

Bedøvelse
Alle operationer foregår under lokalbedøvelse. Ved knæoperationer gives et stik i armen, som virker smertestillende og beroligende. Ved øvrige operationer kan du ligeledes få denne smertestillende injektion, så eventuelle smerter ved anlæggelse af selve lokalbedøvelsen reduceres. Nogle føler ikke, at det er nødvendigt med stikket i armen før anlæggelse af lokalbedøvelsen, men oftest anbefaler vi det. Der er sjældent bivirkninger forbundet med denne bedøvelsesform.

Efter operationen
Efter operationen får du noget smertestillende. Du får udleveret vejledninger til, hvordan du skal forholde dig samt et akuttelefonnummer. Du får også udleveret smertestillende medicin. Alle opererede patienter har brug for at blive kørt hjem. Derfor er det meget vigtigt, at du selv sørger for at aftale hjemkørsel på forhånd.

Kontrol
Ca. 8-12 dage efter operationen kommer du til kontrol, hvor vi aftaler det videre forløb. Ved denne kontrol vurderes det også, om du skal til genoptræning hos fysioterapeuten.

Genoptræning
Klinikken samarbejder med husets fysioterapeuter, der også er specialister i knæ. Et forløb hos fysioterapeuten er individuelt og kan vare fra en enkelt konsultation til flere måneder, alt afhængig af alder, fysisk form og operationens art. Ofte er det tilstrækkeligt med et par gange.

Fysioterapeuterne har forskellige teknikker til at fremskynde kroppens egne helingsprocesser. Teknikkerne kombineres med træning på et niveau, der passer til den enkelte. Efter forløbet hos fysioterapeuten kan det være nødvendigt med efterfølgende undersøgelse og behandling for at løse eventuelle problemer og justere træningsniveauet.